EN
Z výročného zhromaždenia Vyšehradskej univerzitnej asociácie
12.09.2012 | Renáta Chosraviová |
12.09.2012 | Renáta Chosraviová

Z výročného zhromaždenia Vyšehradskej univerzitnej asociácie

Súčasťou osláv 60. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre bolo výročné zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie, ktoré sa konalo 12. septembra 2012 na SPU v Nitre. Členovia VUA mali možnosť zhodnotiť prvý rok existencie asociácie, vytvorenej na SPU v rámci projektu Sustainability in Agrisector of V4 Countries and Cooperating Regions,  financovaného Medzinárodným vyšehradským fondom.

VraK(ing) – darček od študentov
12.09.2012 | |
12.09.2012 |

VraK(ing) – darček od študentov

Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre venovali jubilujúcej alma mater originálny darček – projekt VraK(ing). Slávnostne ho otvoril 11. septembra rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a primátor mesta Nitry Jozef Dvonč. 

Pracovná návšteva na ECO UNESCO
19.08.2012 | |
19.08.2012 |

Pracovná návšteva na ECO UNESCO

V rámci vzdelávacieho projektu Ekonomické vzdelávanie pre rozvoj vidieka podporeného Programom rozvoja vidieka SR v rokoch 2007-2013 sa 17.8. 2012 zúčastnila skupina reprezentantov obecných samospráv spolu s odborným garantom projektu rektorom SPU študijnej návštevy v ECO UNESCO centre v Dubline, Írsko.

O spolupráci so Štátnou poľnohospodárskou univerzitou v Sankt Peterburgu
01.08.2012 | |
01.08.2012 |

O spolupráci so Štátnou poľnohospodárskou univerzitou v Sankt Peterburgu

Na pozvanie rektora prof. Dr. Viktora Alexejeviča Jefimova navštívil od 19. do 21. júla Štátnu poľnohospodársku univerzitu v Sankt Peterburgu, v Rusku, rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., v sprievode s kvestorkou doc. Ing. Oľgou Roháčikovou, PhD., a dekanom TF prof. Ing. Zdenkom Tkáčom, PhD.

Aké sú výsledky tohtoročnej žatvy na VPP?
01.08.2012 | |
01.08.2012 |

Aké sú výsledky tohtoročnej žatvy na VPP?

Na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., Kolíňany, v týchto dňoch slávnostne ukončili žatvu a 26. júla odovzdali tradičný žatevný veniec rektorovi SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. Zároveň riaditeľ VPP Ing. Peter Brezovský, PhD., vyhodnotil priebeh žatevných prác.


 • logo invest alliance
 • logo invest 4 excellence
 • QS World University Rankings - logo
 • logo The WUR
 • logo UI green metric

 • logo eit food
 • logo viamo
 • vedecke casopisy SPU v Nitre
 • logo Polnohospodar
 • logo Rolnicke noviny
 • logo sledujte univerzitne vcely
EN

Úvodná stránka

O univerzite

Výskumné centrum AgroBioTech Slovenská poľnohospodárska knižnica Botanická záhrada Vydavateľstvo SPU Centrum jazykov SPU v Nitre Račkova dolina - Hotel Akademik Študentské domovy a jedálne Centrum univerzitného športu Materská škola Klások Znalecký ústav SPU Vysokoškolský poľnohospodársky podnik

Medzinárodná spolupráca

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov Aktuálne výzvy Výročné správy o zahraničných vzťahoch SPU v Nitre Právne normy, dokumenty a tlačivá Zaujímavé linky

Stránka sa nenašla

RÝCHLE ODKAZY