EN

Vitajte na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Odhalenie pamätnej tabule
04.06.2012 | SPU Web Editor
04.06.2012 | SPU Web Editor

Odhalenie pamätnej tabule

Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za prítomnosti vedúcich univerzitných pracovísk odhalilo 28. mája vo foyeri pod aulou pamätnú tabuľu z čierneho mramoru s textom ocenenia Stavba 20. storočia.

Slovenský večer pre zahraničných študentov
04.05.2012 | SPU Web Editor
04.05.2012 | SPU Web Editor

Slovenský večer pre zahraničných študentov

Vedenie univerzity s Kanceláriou zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov zorganizovalo 30. apríla Slovenský večer pre zahraničných študentov.

Rektor ocenil osobnosti pedagogického a akademického života SPU
31.03.2012 | SPU Web Admin
31.03.2012 | SPU Web Admin

Rektor ocenil osobnosti pedagogického a akademického života SPU

Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca usporiadalo vedenie SPU na čele s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., slávnostné podujatie, v rámci ktorého bola ocenená práca tých pedagógov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity. Na návrh dekanov jednotlivých fakúlt a vedenia SPU rektor odovzdal ďakovný list 12 zamestnancom.

Podpora medzinárodného doktorandského štúdia
31.03.2012 | SPU Web Admin
31.03.2012 | SPU Web Admin

Podpora medzinárodného doktorandského štúdia

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., navštívil 7. – 9. marca na pozvanie rektora prof. Giovanni Cannata Univerzitu v Molise v Taliansku, s ktorou SPU - Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, spolupracuje pri zabezpečovaní medzinárodného doktorandského študijného programu Welfare, biotechnológie a kvalita živočíšnej produkcie.

Z valného zhromaždenia Dunajského vedomostného klastra
31.03.2012 | SPU Web Admin
31.03.2012 | SPU Web Admin

Z valného zhromaždenia Dunajského vedomostného klastra

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., sa 20. marca zúčastnil na 5. valnom zhromaždení Dunajského vedomostného klastra (DVK), ktoré sa konalo v Primaciálnom paláci v Bratislave.

 • logo invest alliance
 • logo invest 4 excellence
 • QS World University Rankings - logo
 • logo The WUR
 • logo UI green metric
 • logo scimago
 • logo eit food
 • logo viamo
 • vedecke casopisy SPU v Nitre
 • logo Polnohospodar
 • logo Rolnicke noviny
 • logo sledujte univerzitne vcely
EN

Úvodná stránka

Štúdium

Štúdium na SPU Akreditované študijné programy Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Výberové prednášky Konfuciova trieda Predpisy súvisiace so štúdiom Správy o vzdelávacej činnosti Správy o vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti v doktorandskom štúdiu a vedeckovýskumnej činnosti postdoktorandov Prax Uznávanie dokladov o vzdelaní Štipendiá E-learning Študentská rada vysokých škôl Voľnočasové aktivity

Medzinárodná spolupráca

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov Výročné správy o zahraničných vzťahoch SPU v Nitre Právne normy, dokumenty a tlačivá Zaujímavé linky

Stránka sa nenašla

RÝCHLE ODKAZY